Integritetspolicy 

Nedan följer en integritetspolicy som sammanfattar de regler och villkor som Go
Ninja Sports Club (härefter ”vi”) följer för att skydda dina personliga uppgifter och din
integritet. Denna policy uppdaterades senast Maj 2018. Uppdateringar sker löpande,
då signifikanta justeringar som berör dig sker informerar vi dig per mail.
Uppsatta riktlinjer följer rådande dataskyddsförordningen GDPR, SOU 2017:39, och
ska vara skrivna på ett tydligt sätt för alla att förstå. Stöter du på otydligheter eller
något du undrar över – kontakta oss gärna på supportgoninjasports.se så besvarar vi
dina frågor!
Genom att acceptera följande policydokument undertecknar du att du förstår och
godtar hanteringen av din personliga information i enlighet med följande
beskrivningar. Om du inte accepterar

1. VÅR GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNING KRING
ANVÄNDARSKYDD OCH DATASKYDD

  • Användarens integritet och dataskydd är mänskliga rättigheter
  •  Data är en belastning, den bör endast samlas in och behandlas när det är absolut nödvändigt
  • Vi ogillar syfteslösa utskick lika mycket som du gör
  • Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra dina personuppgifter
  • Även om du samtycker till denna policy nu kan du alltid ändra dig och välja att inte samtycka vid ett senare tillfälle

2. RELEVANT LAGSTIFTNING
Denna webbplats och våra interna system är utformade för att följa nationella och
internationella lagar när det gäller dataskydd och användarskydd. Sedan den 25 maj
2018 är det framförallt EU-reglerna GDPR, dataskyddsförordningen på svenska som
bestämmer vad en ska och inte ska göra. Här beskriver Regeringen den nya
dataskyddsförordningen
.
Finn mer information genom att söka på ”dataskyddsförordningen” eller ”gdpr” i
valfri sökmotor, det finns flera informationskällor som beskriver det skydd rådande
lagstiftning ger dig som privatperson.

3. PERSONLIG INFORMATION SOM DENNA WEBBPLATS
SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEN

Den här webbplatsen samlar endast in information på följande sätt:
3.1 Kontaktformulär och e-postlänkar
Om du väljer att kontakta oss, genom att upprätta ett medlemskap, kommer ingen av
de uppgifter som du tillhandahåller oss att lagras av denna webbplats eller skickas
till/bearbetas av någon av de tredje part. Istället samlas uppgifterna till ett e-
postmeddelande och skickas till oss via så kallat SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol). Våra SMTP-servrar är skyddade av TLS, även kallad SSL, vilket innebär
att e-postinnehållet krypteras med SHA-2, 256-bitars kryptering innan de skickas
över internet. E-postinnehållet dekrypteras sedan av våra lokala datorer och enheter.
På ett enklare språk kan detta förklaras som att det du anger i formuläret mottags av
oss som ett mail. Mailet görs om så det blir oläsligt för andra. När mailet kommer
fram görs det om igen tillbaka till läsligt format, vilket bara vi kan göra som mottagare
av mailet.
3.2 Nyhetsbrev
Om du väljer att registrera dig i vårt medlemsregister kommer e-postadressen du
anger att lagras i vårt medlemsregister varifrån vi hämtar kontaktuppgifter för
nyhetsbrev. För att avprenumerera på våra nyhetsbrev svarar du med ett vändande
email i ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss via e-post för manuell borttagning. Om du
kontaktar oss via e-post för manuell borttagning, tänk på att kontakta oss med
samma e-postadress som är registrerad i vår utskickslista.

4. HANDLINGSPLAN FÖR DATAÖVERTRÄDELSER
Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats till
samtliga relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen
blivit känd för oss, om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har
stulits. Beroende på typen av överträdelse så rapporterar vi till olika instanser enligt
rekommendationer från Datainspektionen som finns på nedan länkade sida
https://www.datainspektionen.se/om-oss/det-har-gor-vi-inte/

5. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY
Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan i linje med lagstiftning eller
branschens utveckling. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra kunder eller
webbplatsanvändare om dessa ändringar om de inte innebär en signifikant
förändring som berör dig som privatperson.